Contact

Gallery Nyoze

Tokyo
Locations2-16-2-2206,Hirakawacho,Chiyoda-ku,Tokyo 1020093 Japan
ContactTakeyasu Kikuchi
Tel+81 3 6277 7145
Emailkikuchi@gallerynyoze.com

Hongkong
ContactAkei Mak
Tel+852-90684770 / +86-14715372767(China)
Emailakei@gallerynyoze.com